Take a fresh look at your lifestyle.

சுவிஸ் பேர்ண் மாநிலத்தில் நடைபெற்ற கறுப்பு ஜீலை கவனயீர்ப்பு ஒன்றுகூடல்!

சுவிஸ் பேர்ண் மாநிலத்தில் நடைபெற்ற கறுப்பு ஜீலை கவனயீர்ப்பு ஒன்றுகூடல்.

சிறிலங்கா இனவாத அரசின் இனவழிப்பின் ஓர் அங்கமான கறுப்பு ஜூலை அன்று நடாத்தப்பட்ட படுகொலைகளையும், அட்டூழியங்களையும் நினைவிற் கொண்டும், தொடர்ச்சியாக தமிழ்மக்கள் மீது மேற்கொள்ளப்படும் தொடர் இனவழிப்பிற்கும் நீதி கேட்டும் இக் கவனயீர்ப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது,

குறிப்பு:>