Take a fresh look at your lifestyle.

வடக்கு மகாணத்தில் இனப்பெருக்க சுகாதார திட்டம்.?

யுத்ததிற்கு பின்னரான  தமிழீழ வடக்கு மகாணத்தில் பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்களை இலக்காக கொண்ட பாலியல் மற்றும் இனப்பெருக்க சுகாதார திட்டம் வெற்றிகரமான அடைவுகளுடன் நிறைவடைவது தொடர்பான செயலமர்வு இன்று 23-10-2018,காலை 9:30 மணிக்கு கிளிநொச்சி தனியார் விருந்தினர் விடுதியில் நடைபெற்றது

இதில் வைத்தியர்கள் மற்றும்,நிறுவன பிரதிநிதிகள் இளைஞர்கள் யுவதிகள்எனப்பலர் கலந்து கொண்ட னர்.

குறிப்பு:>