கேணல் கிட்டு உட்பட 10 மாவீரர்களின் நினைவு சுமந்து!

breaking
வங்கக்கடலில் இந்தியக் கடற்படை முற்றுகையிட்டபோது எம்.பி அகத் கப்பலுடன் சேர்த்து 16.01.1993 அன்று தம்மைத்தாமே தீயிட்டு வீரச்சாவடைந்த கேணல் கிட்டு உட்பட 10 மாவீரர்களின் நினைவு சுமந்து......