Take a fresh look at your lifestyle.

உலக பல்கலைக்கழக தரப்படுத்தலில் காணமல் போன இலங்கை பல்கலைக்கழகங்கள்!

2020ம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய ரீதியில் சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களின் பட்டியலை டைமஸ் வெளியிட்டுள்ளது.

இந்த பட்டியலில் இலங்கை கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பெரதேனிய பல்கலைக்கழகங்கள் ஆகியன கடைசி இடத்தை பிடித்துள்ளதுடன் இலங்கையில் இருக்கும் ஏனைய பல்கலைக்கழகங்கள் தரப்படுத்தல் வரிசைகளிலேயே இடம்பிடிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

குறிப்பாக பல்கலைக்கழத்தின் வளவாளர்களின் தரம் மாணவர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் மாணவர்களுக்கான வசதிகளை அடிப்படையாக கொண்டே இந்த தரப்படுத்தல் நடத்தப்பட்டுள்ளது.

முக்கிய குறிப்பு: