இன அழிப்பு சூத்திரதாரிகளின் வருகையை எதிர்த்தும் OMP அலுவலகத்தை மூடக்கோரியும் போராட்டம் (காணொளி)

breaking
  காணாமல் போனோர் அலுவலகத்தை மூடக்கோரியும், தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக இன அழிப்பை முன்னின்று வழிநடத்தியதுடன் உறவுகளை வலிந்து காணாமல் செய்த சூத்திரதாரிகளான ராஜபக்சவினர்' முல்லைத்தீவு பிரதேசதர்திற்கு வருவதை எதிர்த்து காணாமல் போனோரின் உறவுகளால் முல்லைத்தீவில் போராட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது [video width="720" height="480" mp4="http://www.thaarakam.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Video-2019-11-10-at-16.17.241.mp4"][/video] [video width="720" height="480" mp4="http://www.thaarakam.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Video-2019-11-10-at-16.17.242.mp4"][/video] [video width="720" height="480" mp4="http://www.thaarakam.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Video-2019-11-10-at-16.17.243.mp4"][/video] [video width="720" height="480" mp4="http://www.thaarakam.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Video-2019-11-10-at-16.17.244.mp4"][/video] [video width="720" height="480" mp4="http://www.thaarakam.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Video-2019-11-10-at-16.17.24.mp4"][/video] [video width="720" height="480" mp4="http://www.thaarakam.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Video-2019-11-10-at-16.17.251.mp4"][/video] [video width="720" height="480" mp4="http://www.thaarakam.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Video-2019-11-10-at-16.17.252.mp4"][/video] [video width="720" height="480" mp4="http://www.thaarakam.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Video-2019-11-10-at-16.17.253.mp4"][/video] [video width="720" height="480" mp4="http://www.thaarakam.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Video-2019-11-10-at-16.17.254.mp4"][/video] [video width="720" height="480" mp4="http://www.thaarakam.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Video-2019-11-10-at-16.17.25.mp4"][/video] [video width="720" height="480" mp4="http://www.thaarakam.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Video-2019-11-10-at-16.17.26.mp4"][/video]