மான்புறும் மாவீரர் தியாகம் சிறப்பு கவியரங்கம்

breaking
தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நினைவாக சுவிஸ் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் ஒழுங்கமைப்பில் சுவிஸ் வாழ்  கவிஞர்களால் வழங்கப்பெற்ற சிறப்பு கவியரங்கம் நிகழ்வுகள். [video width="400" height="224" mp4="https://www.thaarakam.com/wp-content/uploads/2019/11/0732205E-3C76-4ED6-B39D-A8061AE35B3F.mp4"][/video] [embed]https://www.facebook.com/theepanvp/videos/1288204914686937/[/embed]